Montáž obkladu - lepenie a špárovanie

Predtým, ako samotný tehlový obklad na stenu lepíme a špárujeme, veľký dôraz kladieme aj na samotnú prípravu obkladaného povrchu. Ten musí byť rovný, bez akýchkoľvek nečistôt a mastnoty.

Lepenie obkladu

Základnou technologickou požiadavkou je zaistenie teploty podkladu v rozpätí od +5 °C do +25 °C. Pre lepenie obkladu je vhodná tenkovrstvá lepiaca malta triedy C2T s garantovanou mrazuvzdornosťou. Lepiacu maltu naťaháme na povrch pomocou zubovej stierky so zubom 8 -10 mm podľa rovinnosti podkladu.

Montáž tehlového obkladu

Odporúčame

  • otvoriť viac kartónov naraz a obklad striedavo odoberať k lepeniu, aby došlo k lepšiemu premiešaniu reliéfu obkladu
  • lepenie obkladu začíname od rohov. Pri lepení vždy používame metódy tzv. obojstranného nanášania, tj. tenkú vrstvu malty nanesieme aj na zadnú stranu kladeného prvku. Takto pripravený výrobok vtláčame kývavým pohybom do malty na podklade. 
  • v prípade, že nepočítame s použitím špárovacej hmoty, rozotrieme zostatky vytlačenej lepiacej malty v špárach do požadovaného tvaru vlhkým štetcom, alebo drevenou guľatinou vhodného priemeru tak, aby malta dobre prilnula k okrajom podkladu. 
  • nalepené prvky je potrebné pred špárovaním ponechať v pokoji asi 48 hodín.

Špárovanie tehlového obkladu

Na špárovanie používame kvalitnú špárovaciu maltu s pieskom (Cystom Polyblend s pieskom alebo QUICK - MIX). Špárovanie je nutné robiť tak, aby sa neznečistil povrch obkladu - znečistenie môže byť trvalé! Pre vtláčanie špárovacej malty používame prázdny obal od tmelu alebo hrubostenné PE vrecko s odrezaným rohom. Špáru doporučujeme vyplniť nad povrch obkladu a po miernom zaschnutí cca 30 - 50 min. odstránime nadbytočnú špárovaciu hmotu oválnym prvkom a špáru upravíme do požadovaného tvaru. Zabránime tak prípadnému zatekaniu vody a následnému možnému odmrznutiu. Odporúčame tehlové obklady ošetriť hydrofobizačným prípravkom, zníži sa tak nasiakavosť.

Lepenie a špárovanie obkladu - spotreba materiálu:

Špárovacia malta4 kg / m21 vrece = 40 kg
Lepidlo5 kg / m21 vrece = 25 kg
Balenie0,5 m232 ks

Údaje môžu byť individuálne, závisí to od zručnosti majstrov a rôznych okolností.